0 (312) 447 35 38
0 (312) 447 16 28

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

YÜZÜK DOZİMETRE KULLANMA TALİMATI
1- Her kullanıcıya, dağıtım listesinde belirtilen numaraya sahip dozimetre dağıtılmalıdır.

2- Yüzük dozimetre, TLD kristalinin bulunduğu yuvarlak kısım avuç içine gelecek şekilde parmak ayar kelepçesi dıştan içe doğru takılmalıdır.

3- Yüzük dozimetreler, kontaminasyonu engellemek amacıyla mutlaka eldivenin altına takılarak kullanılmalıdır.

4- Yüzük dozimetre, gerekli görülen durumlarda dozimetrenin üzerine bir eldiven daha giyilerek kullanılabilir.