0 (312) 447 35 38
0 (312) 447 16 28

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

DOZİMETRİ LABORATUVARI

Dozimetri Laboratuvarımızda Verilen Hizmetler:

• Dozimetrelerin dağıtılması
• Toplanması
• Ölçülmesi
• Analiz edilmesi
• Raporlanması
• Sonuçların kaydedilmesi
• Doz sonuç rapor verilerinin gönderilmesi ve TAEK ulusal merkezi doz kayıt sistemine aktarılması


Dozimetri laboratuvarımızda bulunan sistemimiz, Rados tipi kişisel pasif dozimetre kartları, IR-2000 TLD ışınlayıcısı, N2 jeneratörü, RE-2000A TLD okuyucusu ve okuyucuya ait WinTLD yazılımdan oluşmaktadır.

X-Işını, gama ve beta radyasyon tipleri için tüm vücut Hp(10), cilt Hp(0,07) ve göz (lens) Hp(3) eşdeğer dozlarını ölçmek üzere MTS-N ve MCP-N elementlerini içeren TL dozimetreler kullanılmaktadır.

Tek bir yüklemede 200 dozimetre kartı ve 800 TL elementi okuma kapasitesine sahip olan cihaz, saatte 160 TL kristali okuyabilme hızına erişebilmektedir. İçinde Sr-90 kaynağı bulunan ışınlayıcı ile 100mGy’ e kadar TL elementlerine doz verme imkânı vardır. Saatte 500 dozimetre kart ışınlanabilmektedir. N2 (Nitrojen) jeneratörü, 100ppm saflıkta, dakikada 5 lt Nitrojen sağlayabilmektedir.