0 (312) 447 35 38
0 (312) 447 16 28

RADAT DOZİMETRİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

TRANSPORT DOZİMETRE

TRANSPORT DOZİMETRE

• Kozmik ve yeryüzü kaynaklı (iç ve dış ışınlama) radyasyonlar gibi doğada kendiliğinden var olan, yaşadığımız ortamlarda maruz kalınan doğal radyasyon kaynakları bulunmaktadır.
• Bu nedenle dozimetrelerin nakliyesi ve saklanması sırasında ortamın background (doğal) radyasyon dozunun takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kullanıcının, sadece mesleki ışınlamadan kaynaklanan dozu hakkında net bir bilgi verebilmek için, dağıtım sırasında transport dozimetreler gönderilmektedir.
• Her bir kullanım periyodu için transport dozimerlerden ölçülen doz, kullanıcı dozimetrelerinden ölçülen dozdan çıkarılmaktadır. Bu dozimetreler radyasyon alanı dışında saklanmalı ve başka bir amaç için kullanılmamalıdır.
• Her kullanım döneminin ardından, bütün dozimetreler ile birlikte transport dozimetrenin Radat Dozimetri’ ye geri gönderilmesi gerekmektedir.